Geo & Consulting Services LTD

* Property Management - Full Service * Water Well Drilling & Diamond Core Drilling* Управление на имоти*Пълен сервиз*

 • Increase font size
 • Default font size
 • Decrease font size
menu
 • General   ( 19 Articles )
  General questions about the Joomla! CMS
 • Поддръжка на имоти   ( 1 Article )

    Geo & Consulting services Ltd/ Гео и консултантски услуги ЕООД Ви предлага цялостно решение в областа на поддръжката на имоти.

  • Представителство, организиране и сключване на договори от името и за сметка на собственика, на ремонтни дейности по текущи, освежителни и основни ремонти;
  • Извършване на освежителни и основни ремотни на наемните имоти с цел повишяване, нетните приходи от имота;
  • 24 часов телефонен съпорт при аварийни ситуации;
  • Експресни ВиК, ОиВ, Електро, Ключарски и други услуги при аварии в имота;
  • Еспертна оценка на общото състояние на имота, отделните системи и оборудване, изготвяне на планове за обновяване и подръжка осигуряващи безопасната им експлоатация;
  • Интериорно, естериорно, градинско и ландшафно  проектиране;
  • Съставяне на досие на имота, в което се отразяват всички ремонтни дейности извършени в имота, следене на гаранционните срокове и други;
  • Организиране вътрешно почистване – при желание на наемателите и собствениците;