Geo & Consulting Services LTD

* Property Management - Full Service * Water Well Drilling & Diamond Core Drilling* Управление на имоти*Пълен сервиз*

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
НИЕ СЕ ГРИЖИМ ЗА ВАШИТЕ ИМОТИ

За нас

„Гео и консултантски услуги” ЕООД е създадено, за да обедини усилията на опитни професионалисти - инженери, архитекти и други специалисти с дългогодишен стаж в своите области.

Стремежът ни е да предоставим нашите умения и знания в услуга на Клиента така, че да затворим кръга от създаването (проектиране, строителство и узаконяване) или закупуването на готов недвижим имот, през обзавеждането, оборудването и декорирането му, рекламирането му и отдаването му под наем, та до реализирането на доходи от него, както и всички други съпътставащи този процес услуги, като например текуща експлоатационна поддръжка на имота или портфейла от имоти и др.

Ние Ви предлагаме да използвате нашия дългогодишен опит в управлението на проекти геологопроучвателно, хидрогеоложко и сондажно проектиране, архиртектурно и инженерно проектиране (пълна окомплектовка на всички видове инвестиционни проекти), интериорен дизайн, строителен надзор в проектирането и строителството, авторски и инвеститорски контрол - от самото начало до окончателното приключване на проекта.

„Гео и консултантски услуги” ЕООД предлага редица услуги, сред които:

  • Управление и поддръжка на недвижими имоти (в т.ч. абонаментно обслужване);

· Посредничество при покупко-продажби и отдаване под наем на недвижими имоти;

· Изготвяне на инвестиционни проекти по всички изискуеми части (архитектурни и инженерни), съгласуването и одобряването им;

· Изготвяне на интериорни проекти и реализацията им;

· Мебелно обзавеждане и оборудване на обекти;

· Довършителни строително-монтажни работи - ВиК, ОВиК, електротехнически, дърводелски услуги и др.;

· Застраховане, представителство и посредничество;

Ние Ви предлагаме още:

· Изготвяне маркетингови проучвания, SWOT анализи и индивидуални бюлетини за следене на отделни сегменти от пазара по конкретни задания на клиента;

· Предпечатна подготовка и печатен мениджмънт - всичко oт ръкописа до готовия печатен продукт за реклама на недвижимия имот;

· Мениджмънт на разпространението и реализацията на печатния продукт;

· Хидрогеоложко проектиране и изпълнени на проектите;

· Градоустройствени и паркоустройствени планове и схеми;

· Вертикална планировка и озеленяване;

· Консултации за енергийна ефективност;

· Топлотехническо обследване и издаване на технически паспорт на имота;

· Количествено-стойностни сметки на СМР;

· Офериране за избор на Строител на обекта;

· Преустройства, реновации и смяна на функцията на имоти;

· Ремонти (основни и освежителни) – разрешителни и реализация;

· Заснемане на обекти за възстановяване на липсваща документация – архитектурно и инженерно;

· Изработване и оформяне на екзекутивна документация и чертежи.

· Други.

„Гео и консултантски услуги” ЕООД е регистрирано по ТЗ, по ДДС и по ЗЗЛД.