Geo & Consulting Services LTD

* Property Management - Full Service * Water Well Drilling & Diamond Core Drilling* Управление на имоти*Пълен сервиз*

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Управление на имоти

E-mail Print PDF

Geo & Consulting services Ltd/ Гео и консултантски услуги ЕООД Ви предлага цялостно решение в областа на управлението на имоти.

Услугата включва:

· Представителство при предлагане и отдаване под наем;

· Организиране на огледи и сключване на наемни договори от името и за сметка на наемодателя;

· Застраховане на имота;

· Извършване на освежителни или основни ремотни на наемните имоти с цел повишаване нетните приходи от имота;

· Представителство пред ВиК, eнергоснабдителни дружества, kабелни и телефонни оператори, топлофикация, етажна собственост и др.;

· Представителство пред НАП, архитектурни и други отдели в съответната община.

· Периодични ежемесечни посещения на имота;

· Събиране и отчитане на наемите, плащането на всички консумативни разходи, данъци и такси касаещи управляваният имот;

· E- mail ежемесечни отчети на приходи и разходите по стопанисвания имот;

· Съставяне и следене на годишен каленадар за приходите и разходите за имота;

· Представителство при прекратяване на наемни взаимоотношения , съставяне на Приемо-предавателни протоколи;

· Безплатни анализи и консултации на собствениците на имотите, при промяна на пазарната конюнктура;

· Други;